Tartışmanın dinleyicilere geçtiği bir başkan tarafından yürütülen konuşma türüdür. Genel olarak panelin devamı da denilebilir.